Indien er sprake is van ontsierende vlekken op de huid zoals wijnvlekken, hyper- of hypopigmentatie (donkere of lichte vlekken) kan er medische camouflage worden toegepast. Dit is een camouflage make-up die water- en veegvast is. In de praktijk wordt er samen met u gekeken naar wat de beste kleur/kleuren zijn. Tevens wordt u aangeleerd hoe deze correct aan te brengen zodat u dit zelf thuis kunt toepassen wanneer u wilt.

De behandeling en producten worden (gedeeltelijk) vergoed door de zorgverzekeraar afhankelijk van het soort verzekering en verzekeraar.