Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Zorg voor Uw Huid kan persoonsgegevens en medische gegevens over u verwerken, indien uw akkoord gaat met het inplannen van een afspraak en het ondergaan van een behandeling. Tevens gaat u akkoord met het verstrekken van gegevens aan Zorg voor Uw Huid, wanneer u het contactformulier invult of online een afspraak maakt op de website van Zorg voor Uw Huid.

De volgende gegevens kunnen verwerkt worden:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres (indien u gebruikt maakt van het online contactformulier)
 • Uw medische gegevens
 • Uw bsn-nummer
 • Uw nummer van het rijbewijs, paspoort of ID
 • Uw huisarts / uw verwijzer
 • Uw verzekering en uw verzekeringsnummer

Waarom zijn de gegevens nodig?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Zorg voor Uw Huid om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast om uw schriftelijk te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Tevens kan Zorg voor Uw Huid uw persoonsgegevens en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit huidtherapeutische dienstverlening.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Zorg voor Uw Huid bewaart u persoonsgegevens en medische gegevens gedurende 15 jaar. Wij zijn wettelijk verplicht (WGBO) om uw gegevens gedurende deze periode te bewaren.

Gegevens delen met derden

Zorg voor Uw Huid verstrekt uw persoonsgegevens en medische gegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van huidtherapeutische zorg, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit kunnen zijn de huisarts, verwijzer, specialist, collega huidtherapeut, collega paramedici, zorgverzekeraar, leverancier van hulpmiddelen (zoals kousen, bandages etc.) of de overheid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Indien u dit wilt, kunt u een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zorgvooruwhuid.nl

Zorg voor Uw Huid zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U kunt via mail contact hebben met Zorg voor Uw Huid en herinneringsmails ontvangen van gemaakt afspraken. Houdt u hierbij wel rekening dat mailverkeer gevoelig is voor internetcriminaliteit.

Beveiligen:

Zorg voor Uw Huid neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Zorg voor Uw Huid maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in de verkeerde handen vallen.

Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging, neem dan contact op met Zorg voor Uw Huid via info@zorgvooruwhuid.nl

In kaart brengen websitebezoek

Websitebezoek (www.zorgvooruwhuid.nl):

Op de website van Zorg voor Uw Huid worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en de datum/tijdstip waarop u de website van Zorg voor Uw Huid bezoekt. Daarnaast wordt uw gedrag vastgelegd van klikken/bezoeken van verschillende pagina’s binnen de Zorg voor Uw Huid website. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Zorg voor Uw Huid gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren en pagina’s te optimaliseren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan verstrekt aan derden.

Google Analytics
Zorg voor Uw Huid maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe websitebezoekers op de Zorg voor Uw Huid website komen en hoe de website gebruikt wordt. Google Analytics kan ons de volgende gegevens per IP-adres verstrekken:

 • Geslacht;
 • Woonplaats;
 • Leeftijdscategorie;
 • Interesses;
 • Welke gedragsstroom op website vertoond.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google, en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Zorg voor Uw Huid heeft hier geen invloed op.

Zorg voor Uw Huid heeft Google geen toestemming gegeven om via Zorg voor Uw Huid verkregen Analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten en/of doeleinden.

Uw heeft altijd het recht om uw toestemming in te trekken. Dit kunt u kenbaar maken via de mail info@zorgvooruwhuid.nl

Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u niet tevreden bent met de gang van zaken, kunt u dit aangeven bij de praktijk. Mocht hier niet adequaat op worden ingesprongen, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens

Algemene contactgegevens praktijk:

Locatie Druten:                                                          Locatie Cuijk:
Mr. Van Coothstraat 8a                                             Spinding 13
6651 ZJ Druten                                                         5431 SN Cuijk
In gebouw “Remise”                                                  In gebouw “Medipoort”

Telefoon: 06-28225511
Mail: info@zorgvooruwhuid.nl
Website: www.zorgvooruwhuid.nl|
KVK: 70250006